Akcja “AZBEST”

Informacje
13.01.2020
Akcja “AZBEST”

Urząd Gminy w Kruszynie informuje właścicieli nieruchomości, którzy zdemontowali lub zdemontują w I półroczu 2020 r. z dachów wyroby zawierające azbest (eternit), że Gmina ma możliwość pozyskania środków finansowych na ich odbiór, transport i unieszkodliwienie.

W związku z tym prosi się zainteresowanych o zgłaszanie swoich potrzeb
w siedzibie Urzędu Gminy Kruszyna, w pokoju 6A, w terminie do 15 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie pod nr 34/3202003 wew. 23 i 41.

Wzór wniosku do wypełnienia znajduje się w załączniku.

Do wniosku należy dołączyć:
– kolorowe zdjęcie zgromadzonego na działce azbestu (eternitu), wraz z opisem zawierającym dokładny adres,

– ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Do pobrania:

Wniosek do pobrania

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest