Aktualności

Portal IRZplus

Informacje
26.11.2018r.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus. Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez Internet dotyczących zdarzeń zwierzęcych.
więcej

Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 28 listopada 2018r.

Rada Gminy
26.11.2018r.
Informuję, że w dniu 28 listopada 2018r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się II Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Dyskusja i wolne wnioski. 5. Ustalenie wynagrodzenia dla […]
więcej

Pierwsza sesja za nami

Rada Gminy
23.11.2018r.
Pierwszą Sesję Rady Gminy Kruszyna w kadencji  2018-2023 rozpoczął najstarszy z radnych – Wiesława Domagała.  Po odśpiewaniu hymnu i  wręczeniu zaświadczeń o wyborze 15 nowo wybranych radnych złożyło ślubowanie.  Wyczytywani z listy obecności radni wymawiali słowo “ślubuję”, a niektórzy dopowiedzieli “Tak mi dopomóż Bóg”. Następnie ślubowanie złożył również nowo wybrany Wójt Gminy Kruszyna – Pani […]
więcej

Dyżur Leśniczego

Informacje
23.11.2018r.
PGL LP Nadleśnictwo Gidle informuje, że nastąpiła zmiana miejsca załatwiania spraw z zakresu gospodarki leśnej.
więcej

Niepodległa

Historia
16.11.2018r.
Uroczystość 11 Listopada w kruszyńskim kościele parafialnym p.w. św. Macieja Apostoła wybrzmiała bardzo podniośle. Rozpoczęła się mszą świętą w intencji ojczyzny, podczas której proboszcz parafii, ks. Dariusz Conn, wygłosił homilię treścią nawiązującą do faktu odzyskania przez Polskę niepodległości. Podkreślił znaczenie wspólnoty lokalnej, mówiąc, że jest to doskonała przestrzeń, w której codziennie zdajemy egzamin z naszych […]
więcej