Aktualności

Niepodległa

Historia
16.11.2018r.
Uroczystość 11 Listopada w kruszyńskim kościele parafialnym p.w. św. Macieja Apostoła wybrzmiała bardzo podniośle. Rozpoczęła się mszą świętą w intencji ojczyzny, podczas której proboszcz parafii, ks. Dariusz Conn, wygłosił homilię treścią nawiązującą do faktu odzyskania przez Polskę niepodległości. Podkreślił znaczenie wspólnoty lokalnej, mówiąc, że jest to doskonała przestrzeń, w której codziennie zdajemy egzamin z naszych […]
więcej

I Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
16.11.2018r.
Komisarz Wyborczy w Częstochowie I wydał postanowienie o zwołaniu w dniu 21 listopada 2018 r. o godzinie 9.00 pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy.
więcej

W grudniu LGD ogłasza konkursy na zakładanie firm i działania społeczne

Konkursy
15.11.2018r.
W grudniu 2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków na wsparcie dla osób fizycznych, mieszkańców obszaru, niebędących rolnikami, którzy chcą założyć własną firmę. Do wykorzystania będzie kwota 400 tys. zł i wsparcie dla 8 projektów. Kwota dofinansowania każdego projektu to 50 000 zł. https://razemnawyzyny.pl/grudniu-oglaszamy-konkurs-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/ 31 grudnia 2018 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach projektu grantowego […]
więcej

Zmiana Procedury oceny i wyboru Grantobiorców w LGD “Razem na wyżyny”

Konkursy
15.11.2018r.
We wrześniu Zarząd dokonał zmian w Procedurze oceny i wyboru Grantobiorców. Najważniejsze z nich to: zwiększenie wyprzedzającego finansowania z 36,37% do 50% kosztów kwalifikowalnych grantu; zniesienie konieczności założenia wyodrębnionego konta bankowego do wyprzedzającego finansowania, co powodowało ponoszenie dodatkowych opłat bankowych przez Grantobiorców; uszczegółowienie informacji o załącznikach składanych na etapie rozliczania grantów; zmiany w Umowie o […]
więcej

Wybór Operatora Infrastruktury

Ogłoszenia
15.11.2018r.
Informujemy, że w dniu 13 listopada 2018 roku Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego działające na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków nr 4/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do przeprowadzenia postępowania na wybór Operatora Infrastruktury zaprasza do składania ofert na: Usługę dotyczącą eksploatacji, dostarczania (udostępniania) […]
więcej