Aktualności

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Informacje
26.12.2021r.
więcej

Wystąpienie ryzyka przekroczenia wartości dobowej pyłu zawieszonego PM10

Informacje
14.12.2021r.
Na podstawie informacji uzyskanych z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie, Wójt Gminy Kruszyna, informuje, iż na terenie Województwa Śląskiego, w tym na terenie Powiatu Częstochowskiego istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego (150 μg/m3) – kolor brązowy ze względu na stężenie dobowe pyłu zawieszony PM10 (zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiących część “Programu ochrony powietrza dla […]
więcej

Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku w sprawie wody przeznaczonej do spożycia w msc. Łęg i Kijów

Informacje
13.12.2021r.
więcej

XXIX Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informacje
29.11.2021r.
Informuję, że w dniu 01 grudnia  2021r. o godz. 9.00  w trybie zdalnym odbędzie się XXIX  Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Kruszyna,  […]
więcej

„Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego – Powiat Częstochowski

Informacje
09.11.2021r.
Starosta częstochowski zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Planu,  w dniu 16.11.201 r. o godz. 16.30 w budynku Centrum Usług Społecznościowych przy ulicy Wolności 126 w   miejscowości Rędziny. Więcej informacji w załączonym piśmie.
więcej