Aktualności

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Informacje
31.05.2023r.
Wójt Gminy Kruszyna zaprasza mieszkańców wsi Bogusławice (ul. Górna, ul. Borowińska, ul. Okrężna, ul. Polna, ul. Rolnicza, ul. Słoneczna, ul. Ogrodowa, cz. ul. Grabowskiej), objętych II etapem budowy kanalizacji sanitarnej na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości przyłączenia budynków do niniejszej sieci. Spotkanie odbędzie się 05 czerwca br. o godz. 19:00 w remizie OSP w Bogusławicach.
więcej

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Informacje
03.05.2023r.
Z okazji Dnia Strażaka przekazuję wszystkim druhom Ochotniczych Straży Pożarnych serdeczne podziękowania za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków oraz za poświęcenie w ochronie zdrowia, życia i mienia ludzkiego naszych mieszkańców. Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu osobistym oraz nieustającej opieki Świętego Floriana […]
więcej

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Informacje
16.02.2023r.
                Urząd Gminy Kruszyna przeprowadza kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kruszyna. Podczas kontroli sprawdzane są umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach sprawdzana jest szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi […]
więcej

Akcja “AZBEST”

Informacje
08.02.2023r.
Urząd Gminy w Kruszynie informuje właścicieli nieruchomości, którzy zdemontowali lub zdemontują w I półroczu 2023 r. z dachów wyroby zawierające azbest (eternit), że Gmina ma możliwość pozyskania środków finansowych na ich odbiór, transport i unieszkodliwienie. W związku z tym prosi się zainteresowanych o zgłaszanie swoich potrzebw siedzibie Urzędu Gminy Kruszyna, w pokoju 6A, w terminie […]
więcej

SPOTKANIA INFORMACYJNE – DOFINANSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Informacje
20.01.2023r.
Zaprasza się wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne, dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania dla instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, tj.  Fotowoltaiki, Pomp Ciepła i Magazynów Energii. Więcej informacji na załączonym plakacie.
więcej