Konkurs – Bezpieczne gospodarstwo rolne

Konkursy
22.02.2019
Konkurs – Bezpieczne gospodarstwo rolne

Oddziała Regionalny KRUS w Częstochowie informuje, że Prezes Kasy ogłosił XVII edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalności rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden właściciel), które wypełnią formularz zgłoszeniowy i przekażą go w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2019 roku do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS.

Załączniki: