„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”

Życzenia
04.05.2021
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”

Z okazji „Dnia Strażaka” składam wszystkim Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kruszyna serdeczne podziękowania za niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

Przyjmijcie wyrazy szacunku i uznania dla Waszej odpowiedzialnej służby, codziennej gotowości, zaangażowanie i poświęcenie do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego.

Niech Święty Florian pomaga Wam, prowadzi bezpiecznie i strzeże w każdej sytuacji.

Jadwiga Zawadzka – Wójt Gminy Kruszyna