Aktualności

Konsultacje społeczne

Konsultacje
24.08.2022r.
Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna, zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
więcej

Konsultacje społeczne

Konsultacje
25.03.2022r.
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna, oraz zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
więcej

Konsultacje społeczne

Konsultacje
02.03.2022r.
Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Kruszyna w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
więcej

Konsultacje społeczne

Konsultacje
02.03.2022r.
Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Kruszyna zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska wiejskiego zlokalizowanego w miejscowości Kruszyna
więcej

Konsultacje społeczne

Konsultacje
24.01.2022r.
Konsultacje społeczne w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszyna w 2022 roku.
więcej