Aktualności

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kruszyna – konsultacje społeczne

GOPS
19.11.2021r.
Konsultacje społeczne projektu chwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kruszyna na lata 2021-2027
więcej

Konsultacje społeczne – Program Współpracy Gminy Kruszyna z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
07.10.2021r.
Konsultacje społeczne dotyczące uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kruszyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2022
więcej

Konsultacje społeczne – publiczny transport zbiorowy na terenie gminy Kruszyna

Konsultacje
10.09.2021r.
Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym, sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Kruszyna oraz przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób
więcej

Konsultacje społeczne

Konsultacje
18.06.2021r.
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Kruszyna w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kruszyna na rok szkolny 2021/2022
więcej

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Konsultacje
10.05.2021r.
Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy. Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line i będą transmitowane […]
więcej