Aktualności

XVI Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
28.06.2020r.
Informuję, że w dniu 01 lipca 2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta. Debata nad raportem o stanie gminy oraz […]
więcej

XV Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
15.05.2020r.
Informuję, że w dniu 20 maja 2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy. Wprowadzenie zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki […]
więcej

Radni Gminy Kruszyna wspierają ratowników medycznych

Rada Gminy
17.04.2020r.
Od kilku tygodni żyjemy w innej rzeczywistości – trwa walka z koronawirusem COVID-19. Jak długo ten stan potrwa? – Trudno odpowiedzieć na to pytanie. W walce tej są zawody szczególnie narażone. Dlatego też grupa Radnych Gminy Kruszyna postanowiła wesprzeć Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie przekazując kwotę 3.000,- zł na zakup najbardziej potrzebnych, a brakujących środków ochronnych. […]
więcej

XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
13.03.2020r.
Informuję, że w dniu 13 marca  2020r.  o godz. 11.00 w sali nr  3 Urzędu Gminy odbędzie się XIV Nadzwyczajna Sesja  Rady  Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszyna – referuje inspektor d/s […]
więcej

XIII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
03.02.2020r.
Informuję, że w dniu 5 lutego 2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków […]
więcej