Aktualności

XXXIV Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
26.04.2022r.
Informuję, że w dniu 27 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2022 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej […]
więcej

XXXIII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
04.04.2022r.
Informuję, że w dniu 6 kwietnia 2022 r. o godz. 8.30 w sali Nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy. Wprowadzenie zmiany do regulaminu utrzymania czystości […]
więcej

XXXII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
07.03.2022r.
Informuję, że w dniu 9 marca 2022 r. o godz. 9.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy. Uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wikłów […]
więcej

XXXI Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
18.01.2022r.
Informuję, że w dniu 19 stycznia 2022r. o godz. 14.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Wprowadzenie zmiany do Uchwały Nr XXX/224/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2022 […]
więcej

XXX Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
20.12.2021r.
Informuję, że w dniu 22 grudnia 2021r. o godz. 9.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Kruszyna na 2022 rok. Zatwierdzenie […]
więcej