Aktualności

XIII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
03.02.2020r.
Informuję, że w dniu 5 lutego 2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków […]
więcej

XII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
13.12.2019r.
Informuję, że w dniu 18 grudnia 2019r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Kruszyna na […]
więcej

XI Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
21.11.2019r.
Informuję, że w dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kruszyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 – referuje Sekretarz […]
więcej

X Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
30.09.2019r.
Informuję, że w dniu 2 października 2019 r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się X Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy. Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli – referuje […]
więcej

IX Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
25.07.2019r.
Informuję, że w dniu 29 lipca   2019r. o godz. 10.00 w sali nr  3 Urzędu Gminy odbędzie się IX  Sesja  Rady  Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta. Dyskusja i wolne wnioski. Informacja o stanie dróg […]
więcej