Aktualności

XXIV Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
06.04.2021r.
Informuję, że w dniu 9 kwietnia 2021 r. o godz. 9.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących […]
więcej

XXIII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
01.02.2021r.
Informuję, że w dniu 3 lutego 2021 r. o godz. 9.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za […]
więcej

XXII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
14.12.2020r.
Informuję, że w dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 15.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Kruszyna  na 2021 rok. […]
więcej

XXI Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
27.11.2020r.
Informuję, że w dniu 30 listopada 2020r. o godz. 8.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot. Wprowadzenie zmian […]
więcej

XX Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
03.11.2020r.
Informuję, że w dniu 4 listopada 2020 r. o godz. 9.00 w trybie zdalnym odbędzie się XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Kruszyna – referuje […]
więcej