Aktualności

XXI Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
27.11.2020r.
Informuję, że w dniu 30 listopada 2020r. o godz. 8.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot. Wprowadzenie zmian […]
więcej

XX Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
03.11.2020r.
Informuję, że w dniu 4 listopada 2020 r. o godz. 9.00 w trybie zdalnym odbędzie się XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Kruszyna – referuje […]
więcej

XIX Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
11.09.2020r.
Informuję, że w dniu 16 września 2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na […]
więcej

XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
27.07.2020r.
Informuję, że w dniu 29 lipca 2020 r. o godz. 16.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki […]
więcej

XVI Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
28.06.2020r.
Informuję, że w dniu 01 lipca 2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta. Debata nad raportem o stanie gminy oraz […]
więcej