Aktualności

Radni Gminy Kruszyna wspierają ratowników medycznych

Rada Gminy
17.04.2020r.
Od kilku tygodni żyjemy w innej rzeczywistości – trwa walka z koronawirusem COVID-19. Jak długo ten stan potrwa? – Trudno odpowiedzieć na to pytanie. W walce tej są zawody szczególnie narażone. Dlatego też grupa Radnych Gminy Kruszyna postanowiła wesprzeć Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie przekazując kwotę 3.000,- zł na zakup najbardziej potrzebnych, a brakujących środków ochronnych. […]
więcej

XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
13.03.2020r.
Informuję, że w dniu 13 marca  2020r.  o godz. 11.00 w sali nr  3 Urzędu Gminy odbędzie się XIV Nadzwyczajna Sesja  Rady  Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszyna – referuje inspektor d/s […]
więcej

XIII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
03.02.2020r.
Informuję, że w dniu 5 lutego 2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków […]
więcej

XII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
13.12.2019r.
Informuję, że w dniu 18 grudnia 2019r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Kruszyna na […]
więcej

XI Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
21.11.2019r.
Informuję, że w dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kruszyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 – referuje Sekretarz […]
więcej