Aktualności

Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 28 listopada 2018r.

Rada Gminy
26.11.2018r.
Informuję, że w dniu 28 listopada 2018r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się II Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Dyskusja i wolne wnioski. 5. Ustalenie wynagrodzenia dla […]
więcej

Pierwsza sesja za nami

Rada Gminy
23.11.2018r.
Pierwszą Sesję Rady Gminy Kruszyna w kadencji  2018-2023 rozpoczął najstarszy z radnych – Wiesława Domagała.  Po odśpiewaniu hymnu i  wręczeniu zaświadczeń o wyborze 15 nowo wybranych radnych złożyło ślubowanie.  Wyczytywani z listy obecności radni wymawiali słowo „ślubuję”, a niektórzy dopowiedzieli „Tak mi dopomóż Bóg”. Następnie ślubowanie złożył również nowo wybrany Wójt Gminy Kruszyna – Pani […]
więcej

I Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
16.11.2018r.
Komisarz Wyborczy w Częstochowie I wydał postanowienie o zwołaniu w dniu 21 listopada 2018 r. o godzinie 9.00 pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy.
więcej

Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 17 października 2018r.

Rada Gminy
15.10.2018r.
Informuję, że w dniu 17 października 2018r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy. 5. Interpelacje i […]
więcej

Po XXXIX Sesji Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
13.09.2018r.
W środę, 12 września br., odbyła się kolejna już XXXIX Sesja Rady Gminy Kruszyna.  W pierwszej kolejności Rada Gminy przyjęła protokoły z poprzednich Sesji po czym  wysłuchała sprawozdania Wójta Gminy z działalności między sesjami. Podczas sesji Pani Wójt ogłosiła wyniki oraz wręczyła nagrody zwycięzcom gminnego konkursu „Ekologiczna Zagroda 2018”. Komisja konkursowa po dokonaniu oględzin zgłoszonych […]
więcej