Dodatek do pelletu drzewnego w 2022 roku

GOPS
22.09.2022
Dodatek do pelletu drzewnego w 2022 roku

Gospodarstwa domowe, które używają innego opału niż węgiel, tj. pellet drzewny, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej opałowy mogą składać wnioski o przyznanie dodatku.

Wypełniony wniosek (w załączeniu) należy składać za pośrednictwem platformy elektronicznej GOV.PL, osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszynie ul. Andrzeja Kmicica 5, pokój nr 8 i 9 lub pocztą tradycyjną na adres GOPS Kruszyna.

Załączniki: