Aktualności

Program “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – EDYCJA 2024

GOPS
03.11.2023r.
Gmina Kruszyna informuje, że z dniem 30 października 2023r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad  osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi […]
więcej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

GOPS
24.08.2023r.
Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego […]
więcej

Program Pomoc Żywnościowa

GOPS
21.07.2023r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Podprogram 2021 Plus w dniu 09-08-2023r.(środa) w godzinach od 08:00 do 14:00 będą wydawane paczki żywnościowe osobom, które do dnia 23.06.2023r. złożyły wymagane dokumenty. Punkt wydawania produktów spożywczych ,mieści się przy ul. Strażackiej 2 w Kruszynie (budynek remizy […]
więcej

Program Pomoc Żywnościowa

GOPS
19.05.2023r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie informuje że, rusza nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Podprogram 2021 Plus. Wnioski prosimy składać do dnia 23.06.2023r. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i […]
więcej

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

GOPS
07.03.2023r.
Gmina Kruszyna realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość Programu – 41 616,00 złotych.Dofinansowanie – 41 616,00 złotych. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 zapewnia wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności […]
więcej