Aktualności

Program Pomoc Żywnościowa

GOPS
19.05.2023r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie informuje że, rusza nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Podprogram 2021 Plus. Wnioski prosimy składać do dnia 23.06.2023r. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i […]
więcej

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

GOPS
07.03.2023r.
Gmina Kruszyna realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość Programu – 41 616,00 złotych.Dofinansowanie – 41 616,00 złotych. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 zapewnia wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności […]
więcej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

GOPS
06.03.2023r.
Gmina Kruszyna realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość Programu – 19 665,00 złotych.Dofinansowanie – 19 665,00 złotych. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznymosobom niepełnosprawnym, poprzez […]
więcej

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

GOPS
02.02.2023r.
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) 2014-2020 WSPÓŁPFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM W PODPROGRAMIE 2021 Plus + Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji na terenie Gminy Kruszyna działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) […]
więcej

Dodatek do pelletu drzewnego w 2022 roku

GOPS
22.09.2022r.
Gospodarstwa domowe, które używają innego opału niż węgiel, tj. pellet drzewny, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej opałowy mogą składać wnioski o przyznanie dodatku. Wypełniony wniosek (w załączeniu) należy składać za pośrednictwem platformy elektronicznej GOV.PL, osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszynie ul. Andrzeja Kmicica 5, pokój nr 8 i 9 lub pocztą tradycyjną na […]
więcej