Aktualności

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

GOPS
21.03.2024r.
Gmina Kruszyna rozpoczęła realizację resortowego Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. Łączny koszt realizacji Programu – 29 250,00 złotych.Dofinansowanie – 29 250,00 złotych. Data podpisania umowy […]
więcej

Opieka wytchnieniowa

GOPS
21.03.2024r.
Gmina Kruszyna rozpoczęła realizację resortowego Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie w okresie od 01.03.2024r. do 31.12.2024r. Całkowita  wartość Programu – 61 200,00 złotych. Dofinansowanie – 61 200,00zł. Data podpisania umowy o finansowanie […]
więcej

Dodatek osłonowy w 2024r.

GOPS
02.02.2024r.
Na okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. powróciło świadczenie dodatek osłonowy, które ma na celu wspieranie polskich rodzin. Dodatek osłonowy ma zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla rodzin spełniających kryterium dochodowe w wysokości jak niżej. 1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 […]
więcej

POPŻ 2014-2020 PP 2021 Plus – efekty

GOPS
27.12.2023r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie z terenu województwa śląskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – […]
więcej

Pomoc żywnościowa 2021-2027

GOPS
29.11.2023r.
Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór Organizacji Partnerskiej Lokalnej (OPL) w celu realizacji na terenie Gminy Kruszyna działań w ramach Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.
więcej