Dokumenty zastrzeżone

Informacje
25.01.2023
Dokumenty zastrzeżone

Związek Banków Polskich informuje o społecznej kampanii Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE oraz Systemu Zastrzegania Kart.

Szczegółowe informacje na temat wymienionych Systemów znajdują się na stronach internetowych pod adresami: https://dokumentyzastrzezone.pl oraz http://zastrzegam.pl