Dotacje na gminne inwestycje

Gmina
15.07.2022
Dotacje na gminne inwestycje

Z radością informujemy, że gmina Kruszyna otrzymała dotacje w ramach III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Złożyliśmy 2 wnioski i wszystkie uzyskały dofinansowanie. Zgodnie z obowiązującymi zasadami dotacja stanowi 98% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowaniem zostaną objęte następujące zadania:

Przebudowa remizy strażackiej w Widzowie – dotacja 588.000,00 zł.

Przebudowa drogi ul. Spacerowa w Widzówku wraz z obiektem mostowym – dotacja 1.994.300,00 zł.

Po zabezpieczeniu środków na wkład własny, przygotowaniu dokumentacji i przeprowadzeniu przetargów na wybór wykonawców, przystąpimy do realizacji inwestycji.