Aktualności

Dotacje na gminne inwestycje

Gmina
15.07.2022r.
Z radością informujemy, że gmina Kruszyna otrzymała dotacje w ramach III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Złożyliśmy 2 wnioski i wszystkie uzyskały dofinansowanie. Zgodnie z obowiązującymi zasadami dotacja stanowi 98% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowaniem zostaną objęte następujące zadania: Przebudowa remizy strażackiej w Widzowie – dotacja 588.000,00 zł. Przebudowa drogi ul. Spacerowa w Widzówku wraz z obiektem […]
więcej

Dotacje na gminne inwestycje

Gmina
01.06.2022r.
Z radością informujemy, że gmina Kruszyna otrzymała dotacje z rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Złożyliśmy 3 wnioski i wszystkie uzyskały dofinansowanie. Zgodnie z obowiązującymi zasadami dotacja stanowi 90% – 95% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowaniem zostaną objęte następujące zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie Gminy Kruszyna – dotacja 1.773.000,00 zł. Modernizacja drogi […]
więcej

Raport o stanie Gminy Kruszyna za rok 2021

Gmina
25.05.2022r.
Zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym opracowany został Raport o stanie gminy za rok 2021.Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, tj. 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, funduszu sołeckiego i jest przedstawiany radzie gminy co roku do dnia 31 maja.Przygotowanie przez wójta raportu o stanie gminy rozpoczyna […]
więcej

Dotacje na gminne inwestycje

Gmina
26.10.2021r.
Z radością informujemy, że gmina Kruszyna otrzymała dotacje z rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Złożyliśmy 3 wnioski i wszystkie uzyskały dofinansowanie. Zgodnie z obowiązującymi zasadami dotację stanowią 90 % kosztów kwalifikowanych. Dofinansowaniem zostaną objęte następujące zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Bogusławice – dotacja […]
więcej

Konsultacje projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Kruszyna na lata 2021-2027”

Gmina
25.08.2021r.
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kruszyna. Strategia rozwoju gminy to jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych, który pozwala znaleźć odpowiedź na pytanie, co władze samorządowe powinny zrobić, aby Gmina Kruszyna mogła lepiej funkcjonować i rozwijać się w przyszłości. Aby dokument ten odzwierciedlał rzeczywiste potrzeby i aspiracje danej społeczności, musi uwzględniać również sugestie i uwagi mieszkańców naszej gminy […]
więcej