Aktualności

Raport o stanie Gminy Kruszyna za rok 2023

Gmina
16.04.2024r.
Wójt Gminy Kruszyna informuje, podczas najbliższej sesji Rady Gminy odbędzie się debata nad Raportem o stanie gminy za rok 2023. Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie, zobowiązani są do złożenia Przewodniczącemu Rady Gminy Kruszyna pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, zgłoszenie […]
więcej

Trochę faktów w temacie planowania przestrzennego

Gmina
29.03.2024r.
W 2023 roku system planowania przestrzennego przeszedł znaczące zmiany, mające kluczowe znaczenie dla gminy oraz mieszkańców –   w dniu 7 lipca 2023 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany mają na celu uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedur planistycznych. Jednak jak to zwykle bywa każda […]
więcej

Dotacje na gminne inwestycje

Gmina
15.07.2022r.
Z radością informujemy, że gmina Kruszyna otrzymała dotacje w ramach III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Złożyliśmy 2 wnioski i wszystkie uzyskały dofinansowanie. Zgodnie z obowiązującymi zasadami dotacja stanowi 98% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowaniem zostaną objęte następujące zadania: Przebudowa remizy strażackiej w Widzowie – dotacja 588.000,00 zł. Przebudowa drogi ul. Spacerowa w Widzówku wraz z obiektem […]
więcej

Dotacje na gminne inwestycje

Gmina
01.06.2022r.
Z radością informujemy, że gmina Kruszyna otrzymała dotacje z rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Złożyliśmy 3 wnioski i wszystkie uzyskały dofinansowanie. Zgodnie z obowiązującymi zasadami dotacja stanowi 90% – 95% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowaniem zostaną objęte następujące zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie Gminy Kruszyna – dotacja 1.773.000,00 zł. Modernizacja drogi […]
więcej

Raport o stanie Gminy Kruszyna za rok 2021

Gmina
25.05.2022r.
Zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym opracowany został Raport o stanie gminy za rok 2021.Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, tj. 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, funduszu sołeckiego i jest przedstawiany radzie gminy co roku do dnia 31 maja.Przygotowanie przez wójta raportu o stanie gminy rozpoczyna […]
więcej