Aktualności

Raport o stanie Gminy Kruszyna za rok 2018

Gmina
31.05.2019r.
Ostatnią nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca wprowadził nową instytucję raportu o stanie gminy, który ma stanowić podsumowanie pracy wójta w poprzednim roku kalendarzowym. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, tj. 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, funduszu sołeckiego i jest przedstawiany przez wójta radzie gminy co roku […]
więcej

Kurs dla seniorów

Biblioteka
29.04.2019r.
„Śląska Akademia Seniora” to nazwa projektu, który jest realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej z myślą o seniorach. Inicjatywę dofinansowuje Unia Europejska. Kilkumiesięczny kurs jest bezpłatny i pozwala nabyć praktyczne umiejętności i kompetencje cyfrowe, sprowadzone do praktycznej obsługi komputera, telefonu i Internetu. Kurs będzie prowadzony w grupach i zakończy się otrzymaniem certyfikatu. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach […]
więcej

Zmiana organizacji ruchu na DK 1

Gmina
21.03.2019r.
W załączeniu publikujemy pismo dotyczące zmiany organizacji ruchu na DK 1 od granicy gminy Kruszyna z gminą Radomsko do miasta Radomsko w związku z rozpoczęciem budowy autostrady A1.
więcej

Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego

Gmina
21.03.2019r.
Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego w sprawie przystąpienia do prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego Widzów w gminie Kruszyna
więcej

Powiadomienie o jakości powietrza

Gmina
22.01.2019r.
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach wydał powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim. W załączeniu dostępna treść tego powiadomienia.
więcej