Dotacje na gminne inwestycje

Gmina
26.10.2021
Dotacje na gminne inwestycje

Z radością informujemy, że gmina Kruszyna otrzymała dotacje z rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Złożyliśmy 3 wnioski i wszystkie uzyskały dofinansowanie. Zgodnie z obowiązującymi zasadami dotację stanowią 90 % kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowaniem zostaną objęte następujące zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Bogusławice – dotacja 4.940.000,00 zł,


Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Teklinów – dotacja 2.755.000,00 zł,


Przebudowa drogi gminnej nr 694006 S w miejscowości Kijów – dotacja 997.500,00 zł.


Dla tych zadań gmina posiada gotowe dokumentacje projektowe lub zleciła ich opracowanie.

Po zabezpieczeniu środków na wkład własny i przeprowadzeniu przetargów na wybór wykonawców, przystąpimy do realizacji inwestycji.