Dzień Sołtysa

Życzenia
11.03.2024
Dzień Sołtysa

Szanowne Panie, Szanowni Panowie Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich, składamy serdeczne podziękowania Wam za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. Niech Wasza praca spotka się z życzliwością, a jej efekty z zadowoleniem mieszkańców.