Dzień Sołtysa

Informacje
10.03.2020
Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim sołtysom wyrazy uznania dla ciężkiej pracy na rzecz społeczności lokalnej, życzenia mnóstwa pozytywnej energii, wytrwałości w dążeniu do realizacji zamierzonych celów, gotowości do stawienia czoła nowym wyzwaniom oraz tego, aby sprawowana funkcja przyniosła zadowolenie, a zdrowie i doskonała kondycja, nieodłącznie towarzyszyły w codziennym życiu.

Jadwiga Zawadzka – Wójt Gminy Kruszyna