E-Usługi

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych
na terenie Gminy Kruszyna

W 2015 roku Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił konkurs w ramach działania 2.1 Wsparcie cyfrowych usług publicznych, w którym można było uzyskać dofinansowanie na uruchomienie e-usług oraz zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do ich obsługi. Gmina Kruszyna taki wniosek złożyła. Został on rozpatrzony pozytywnie i w dniu 3 sierpnia 2016 roku podpisana została umowa na dofinansowanie zadania. Wartość projektu wynosiła 831 tys. zł w tym dofinansowanie 690 tys. zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wdrożenie e-usług w Gminie Kruszyna wraz z implementacją Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz integracją wszystkich systemów dziedzinowych.

I etap realizacji projektu obejmował zakup sprzętu komputerowego. Zakupionych zostało 15 komputerów stacjonarnych z monitorami, 20 laptopów dla radnych i pracowników uczestniczących w sesjach rady, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka kodów kreskowych oraz dodatkowe wyposażenie serwerowni urzędu. Wymiana komputerów była konieczna, gdyż dotychczasowy sprzęt był już przestarzały z oprogramowaniem nie posiadającym wsparcia producenta. Wyposażenie radnych w laptopy znacznie usprawniło komunikację pomiędzy Urzędem Gminy a radnymi. Zawiadomienie o sesjach i projekty uchwał przekazywane są drogą elektroniczną. Laptopy wykorzystywane są także do głosowania na sesjach.
II etap projektu to zakup programów komputerowych. W ramach projektu między innymi, powstała nowa strona internetowa, biuletyn informacji publicznej i co najważniejsze elektroniczne biuro obsługi interesanta, a także punkt potwierdzania profilu zaufanego.
Poniżej zamieszczamy dokładną instrukcję korzystania z elektronicznych udogodnień. Pozostajemy w nadziei, że będziecie Państwo z nich korzystać i wiele spraw będą mogli Państwo załatwić nie wychodząc z domu.

EBOI

Mają Państwo do niego dostęp, klikając w przycisk „EBOI” znajdujący się u dołu strony internetowej gminy (www.kruszyna.pl) lub po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu eboi.kruszyna.pl

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta to centrum usług elektronicznych udostępnianych przy pomocy Internetu.
Każdy z Państwa ma tam możliwość złożenia elektronicznego wniosku do urzędu gminy.
Wnioski pogrupowaliśmy w intuicyjne kategorie:

Aby skorzystać z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta powinniśmy założyć tam swoje indywidualne konto.
Instrukcja pokazująca krok po kroku jak to zrobić zamieszczona jest na stronie EBOI pod przyciskiem „POMOC”.

Konto w EBOI to nie tylko możliwość przesyłania elektronicznych pism i wniosków do urzędu.
Po wysłaniu wniosku czy pisma lub złożeniu go w kancelarii urzędu gminy, mają Państwo możliwość sprawdzania na jakim etapie jest jego realizacja.
Dostarczając osobiście pismo do urzędu, poprośmy o potwierdzenie jego złożenia. W nim otrzymamy unikalny numer, który pozwoli sprawdzić stan naszej sprawy nawet bez logowania się do EBOI.

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta pozwala również na przekazywanie do urzędu gminy odczytów licznika zużytej wody (przycisk „PODAJ STAN LICZNIKA”).

Po podaniu odczytu, sam mieszkaniec, będzie mógł wystawić dla siebie fakturę za zużytą wodę. EBOI umożliwia również jej opłacenie.
Opis systemu „QWEB – Woda i ścieki w gminie Kruszyna” znajduje się w dolnej części wpisu.

Korzystając z EBOI, większość zobowiązań na rzecz gminy uregulujemy drogą elektroniczną.
Będąc właścicielem nieruchomości, posiadaczem gospodarstwa rolnego, lasu czy opłacając odbiór odpadów komunalnych – za pomocą jednej wizyty w urzędzie gminy – powiążemy swoje konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta z kontem podatkowym. W tym celu prosimy udać się do pokoju nr 13 znajdującego się na parterze urzędu.
Od tej chwili, wszystkie związane z tym płatności (ilość rat, ich wysokość, terminy zapłaty) widoczne będą w EBOI.
Tam też będą Państwo mogli uregulować te zobowiązania.

Koncesje alkoholowe

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta umożliwia przedsiębiorcom zajmującym się sprzedażą napojów alkoholowych składanie oświadczeń o wartości sprzedaży tych napojów oraz dokonywanie z tego tytułu stosownych opłat.

Profil zaufany

Składając wniosek lub pismo w formie papierowej, podpisujemy je w tradycyjny sposób.
Podpisać musimy również wnioski i pisma elektroniczne. Służy do tego profil zaufany.

Wniosek o profil zaufany złożymy używając przycisku „profil zaufany” znajdującego się na dole gminnego portalu (www.kruszyna.pl) klikając „Zarejestruj się” i podając swoje dane.

Ostatnim krokiem jest potwierdzenie danych podanych we wniosku o założenie profilu zaufanego.

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych

Urząd Gminy Kruszyna, jako jeden z nielicznych urzędów gmin w Polsce, posiada Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych.
W trakcie jednej wizyty w urzędzie gminy, udając się z ważnych dowodem osobistym do pokoju nr 7 lub 6A (parter urzędu), w ciągu kilku minut potwierdzimy swój profil zaufany.

Profil zaufany wykorzystają Państwo do podpisania wszystkich wniosków dostępnych w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta oraz dowolnego pisma skierowanego do urzędu z wykorzystaniem elektronicznego formularza „Pismo ogólne do urzędu”.
Za pomocą PZ złożą Państwo również wnioski obsługiwane przez Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej.

„Rodzina 500+”, „Dobry start”, „Karta Dużej Rodziny”, „Becikowe”, Świadczenia rodzicielskie, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Między innymi te wnioski złożymy, podpisując je profilem zaufanym.

Aplikacja mobilna

Dostęp do elektronicznych usług Urzędu Gminy Kruszyna możliwy jest z dowolnego urządzenia połączonego z Internetem.
Na smartfony i tablety przygotowaliśmy aplikację, którą mogą Państwo pobrać z głównej strony gminnego portalu.

Aplikacja umożliwia dostęp z dowolnego miejsca do swojego konta interesanta w EBOI. Informuje użytkownika o zbliżających się wydarzeniach z terenu gminy, ostrzega przed przewidywanymi zagrożeniami czy zdarzeniami, umożliwia również przesłanie zgłoszenia do urzędu gminy z załączonym zdjęciem i opisem.

W Aplikacji Mobilnej mają Państwo również dostęp do harmonogramu odbioru odpadów komunalnych i elektronicznej wersji Głosu Gminy.

Newsletter

Najnowsze informacje, prosto na Państwa skrzynki email, zapewni gminny newsletter. Można się do niego zapisać korzystając z formularza rejestracyjnego na stronie www.kruszyna.pl

Wystarczy podać swoje imię i adres mailowy, pod który dostarczymy najnowsze informacje.

Gminny Portal Mapowy

W portalu publikowane są uchwalone już miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Uruchomiony zostanie też internetowy menadżer punktów adresowych.

E-Rada

Zinformatyzowana jest również rada gminy.
Informacje z biura rady docierają do radnych wyłącznie drogą elektroniczną. Jest to niesamowita oszczędność papieru, tonerów do drukarek ale również kosztów związanych z dostarczeniem papierowej korespondencji kierowanej do radnych.

E-Rada to również elektroniczne głosowania nad projektami uchwał i interpelacje radnych oraz transmisje przebiegu obrad rady gminy.
Transmisje dostępne są pod adresem obrady.kruszyna.pl

QWEB – woda i ścieki w gminie Kruszyna

Wpisując w przeglądarce adres woda.kruszyna.pl lub wybierając w EBOI kafelek PODAJ STAN LICZNIKA oraz sprawę “Wprowadzenie stanu licznika wody” dostaną się Państwo do systemu QWEB – woda i ścieki w gminie Kruszyna.

Będąc nowym klientem systemu QWEB, wybierzmy Rejestracja

oraz podajmy dane z ostatniej papierowej faktury za dostarczoną wodę

następnie należy uzupełnić pola: adres email, numer telefonu, hasło, przeczytać i zaakceptować regulamin oraz kliknąć Zarejestruj.

W ciągu jednego dnia roboczego pracownik urzędu gminy zweryfikuje i aktywuje Państwa konto.

Pomoc w sprawie rejestracji oraz obsługi systemu QWEB otrzymają Państwo pod numerem telefonu 34 320 20 03 wew. 36.

Od tego momentu możemy:

podawać stany wodomierza

wystawiać faktury

kontrolować płatności

dokonywać zgłoszeń

a z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków w EBOI regulować należności:


Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta

Regulamin systemu QWEB – Woda i ścieki


Zachęcamy Państwa do korzystania z elektronicznych udogodnień.