E-Usługi

„Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna”

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Kruszyna realizuje projekt pn. „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna” w ramach Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, osi priorytetowej II Cyfrowe Śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu: 17.08.2015 – 30.04.2018
Wartość ogółem Projektu: 831 049,50 zł

Kompleksowa informatyzacja Urzędu Gminy, w tym modernizacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów, uruchomienie platformy e-usług, Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta oraz utworzenie Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych to główne założenia realizowanej na terenie Gminy Kruszyna inwestycji.

Celem projektu jest stworzenie przyjaznego, cyfrowego urzędu umożliwiającego obywatelom załatwienie spraw bez konieczności wychodzenia z domu. Planuje się utworzenie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta, które będzie miejscem poszukiwania informacji o oferowanych przez Urząd usługach oraz miejscem pobierania i wysyłania dokumentów drogą elektroniczną.

Dzięki wdrożeniu projektu mieszkańcy Gminy Kruszyna otrzymają możliwość kompleksowego załatwiania spraw urzędowych, łącznie z ewentualną płatnością, przez Internet nie tylko przy użyciu komputerów, ale także za pomocą nowoczesnych urządzeń mobilnych, takich jak smartfony czy tablety. Ułatwienia obejmą m.in. obszar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od środków transportu, opłat za wywóz odpadów czy z tytułu zużycia wody.

Projekt przewiduje także zakup i wdrożenie niezbędnego oprogramowania, a także sprzętu do Urzędu Gminy Kruszyna.

W wyniku realizacji projektu zostaną zrealizowane wskaźniki projektu:

  1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 1 szt.
  2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja – 28 szt.
  3. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 8 szt.
  4. Liczba wspartych podmiotów realizujących zadania publiczne przy wykorzystaniu TIK – 1 szt.