GLORIA VICTIS

Historia
20.11.2023
GLORIA VICTIS

W rocznicę odzyskania niepodległości 11 listopada 2023 roku przeżywaliśmy w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie patriotyczną uroczystość, która była zwieńczeniem działań mających na celu uczczenie 160. Powstania Styczniowego. Było ono jednym ze zrywów narodowowyzwoleńczych Polaków w drodze do wolności. Uroczystość powiązana była z projektem: “Śladami powstania styczniowego w regionie częstochowskim”. Patronat honorowy nad projektem objęli: Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Arcybiskup Wacław Depo – Metropolita Częstochowski. Organizatorami projektu byli: Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie oraz Stowarzyszenie „Solidarność i Niezawisłość”.

Historia to żywioł okrutnej ironii. Niedługo po tym, jak idea republikanizmu osiągnęła w I Rzeczypospolitej pełną dojrzałość, nastąpiło załamanie, a nasza ojczyzna zniknęła z mapy świata. W czasach, gdy nasi przodkowie tracili wolność zewnętrzną, w głębi serca zachowali wolność wewnętrzną. Tak było pod zaborami, poczucie tożsamości narodowej i postawy zakorzenione w patriotyzmie mobilizowały Polaków do walki. Powstanie Listopadowe, Powstanie Krakowskie i wreszcie Powstanie Styczniowe to najlepsze dowody na to, że Polska była przede wszystkim w sercach Polaków i pragnienie wolnej Ojczyzny było marzeniem, które chcieli osiągnąć. W czasie powstań odradzały się piękne postawy polskości, zakorzenione w naszej historii i tradycji. Te postawy Polaków doprowadziły do dnia 11 listopada 1918 roku, do odzyskania niepodległości.

Składamy wszystkim serdeczne podziękowania. Zaangażowanie i udział w uroczystości były wyrazem naszego patriotyzmu. DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ.

przejdź do galerii