Gmina Kruszyna otrzymała dofinansowanie na realizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę”

Oświata
17.04.2023
Gmina Kruszyna otrzymała dofinansowanie na realizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę”

Gmina Kruszyna w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” otrzymała dofinansowanie na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII w wysokości 35 000,00 zł.

Dotacja zostanie przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie pięciu wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Program „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.

Wsparciem w ramach programu zostaną objęte następujące szkoły:

  • Szkoła Podstawowa im. Powstańców  Styczniowych w Kruszynie – dwie wycieczki jednodniowe w klasach I-III i IV-VIII –  kwota dofinansowania 10 000,00
  • Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie – dwie wycieczki jednodniowe w klasach I-III i IV-VIII – kwota dofinansowania 10 000,00
  • Szkoła Podstawowa w Lgocie Małej w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Lgocie Małej jedna wycieczka trzy dniowa w klasach IV-VIII– kwota dofinansowania 15 000,00

Całkowity koszt zadania wynosi 57 800,00 zł, w tym dotacja – 35 000,00 zł  oraz wkład własny w wysokości 22 800,00 zł.