Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kruszyna na lata 2021-2027

GOPS
01.06.2021
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kruszyna na lata 2021-2027

Gmina Kruszyna przystąpiła do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kruszyna. W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem STRATEGII zapraszamy mieszkańców Gminy Kruszyna do wypełnienia anonimowej ankiety.

Ankieta  ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na jej obszarze, a wyniki ankiety posłużą do jej opracowania. W związku z powyższym, proszę mieszkańców gminy o udział w badaniu opinii publicznej, poprzez wypełnienie ankiety w formie elektronicznej i przesłanie na adres gops@kruszyna.pl lub wypełnienie w formie papierowej w siedzibie GOPS Kruszyna ul. Kmicica 5, w terminie do 30 czerwca 2021 r.