Informacja dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Informacje
12.07.2019
Informacja dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Szanowni Państwo

 

Chciałabym się podzielić wiadomościami z „ostatniej chwili” dotyczącymi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Temat śmieci od roku 2013 jest wciąż żywy. Przypomnę, że tzw „rewolucja śmieciowa” czyli  ustawa z roku 2013 o utrzymaniu porządku i czystości spowodowała, że właścicielem wszystkich odpadów jest jednostka samorządu (gmina), która zobowiązana jest do odbioru i utylizacji śmieci w zamian za opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości. W założeniach ustawy koszty zadania muszą być pokryte z wnoszonych opłat.

Zlecanie wykonania zadań firmom odbywa się na podstawie prawa zamówień publicznych czyli po przeprowadzeniu otwartego przetargu. Specjalistyczne firmy kalkulują koszty zadania i oferują ceny. Tak jest w przypadku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Następnie w oparciu o cenę zaproponowaną przez wykonawcę Rada Gminy Kruszyna podejmuje uchwałę o wysokości opłat, która staje się prawem miejscowym

Pierwsza umowa z  firmą wyłonioną w wyniku przetargu realizowana była bez większych problemów. Opłaty wnoszone przez mieszkańców w 99% pokrywały koszty odbioru i zagospodarowania odpadów.

Kolejna umowa zawarta z firmą PAVER dotyczyła okresu od 1.07.2018 do 30.06.2020. Zaoferowana cena była już większa i wynosiła 34 800 zł miesięcznie. Ekonomia jest niestety bezlitosna i opłata za odbiór śmieci musiała ulec zmianie. Od 1 marca br. wynosi 9,50 zł od  każdej osoby mieszkającej na terenie gminy Kruszyna.

Wydawało się, że przynajmniej na jakiś czas problem został załatwiony. Mieszkańcy ze zrozumieniem przyjęli do wiadomości nowy cennik.

W międzyczasie nastąpił wzrost cen energii, wzrosła płaca minimalna i drastycznie wzrosła opłata tzw. marszałkowska ustalona przez Ministra Środowiska. To wszystko spowodowało, że PAVER nie był w stanie realizować umowy za dotychczasowa cenę. Umowa została rozwiązana. W okresie przejściowym  od 1 maja 2019 do 31 lipca 2019 zawarta została umowa krótkoterminowa, ale niestety kwota była znów wyższa i wynosiła 61500 zł miesięcznie.

W czerwcu ogłoszony został przetarg na zadanie odbiór i zagospodarowanie odpadów. Ofertę złożyła tylko jedna firma PAVER. Zaoferowana cena wynosi 904 800 zł rocznie tj. 75400 zł miesięcznie. W stosunku do ceny z umowy sprzed roku  jest to wzrost o ponad 100%.

Już na najbliższej sesji Rady Gminy musi być podjęta uchwała w sprawie zmiany wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Poruszony problem nie dotyczy wyłącznie naszej gminy. To zjawisko ogólnopolskie. Na dowód tego, że tematem zajmują się w zasadzie wszystkie samorządy w załączeniu przekazuję Państwu Komunikat Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 5 lipca br.

Póki co znaczna podwyżka opłat jest nieunikniona. Jedyną nadzieją, że doczekamy się kiedyś oferty z niższą ceną to ustawowa zmiana polityki odpadowej i systematyczne, rzetelne segregowanie śmieci.  Jeżeli wszyscy Polacy uznają za priorytet ochronę środowiska poprzez zminimalizowanie produkcji śmieci oraz ich właściwe segregowanie to zmniejszą się koszty ich utylizacji a w konsekwencji opłaty uiszczane przez obywateli.

Obecne trendy nauczyły nas chodzić do sklepu bez siatki, wodę mineralną i inne napoje kupować w lekkich jednorazowego użytku butelkach, na plenerowych spotkaniach towarzyskich używać sztućców, naczyń i obrusów plastikowych i wiele innych udogodnień. To wszystko niestety generuje tysiące ton śmieci. Ich składowanie i utylizacja są kosztowne.  I tu chciałoby się powiedzieć, że luksus kosztuje, tylko czy jesteśmy w stanie myśleć o śmieciach w kategorii luksusu?

Tymczasem pozdrawiam Państwa serdecznie i zapraszam do śledzenia strony internetowej www.kruszyna.pl gdzie na bieżąco będą zamieszczane dalsze informacje.

 

                                                        Jadwiga Zawadzka

Załączniki: