XIII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
03.02.2020
XIII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 5 lutego 2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kruszyna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 6. Wprowadzenie zmian do Statutu Gminy Kruszyna – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych – referuje Kierownik RGK P. Zbigniew Zasępa.
 8. Wyrażenie zgody na przedłużenie umów dzierżaw nieruchomości rolnych – referuje Kierownik RGK P. Zbigniew Zasępa.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli – referuje Kierownik RPO P. Kamila Gałkowska.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 11. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 12. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz