Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 23 stycznia 2019r.

Rada Gminy
21.01.2019
Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 23 stycznia 2019r.

Informuję, że w dniu 23 stycznia 2019r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 5. Dyskusja i wolne wnioski.
 6. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Wyrażenie zgody na zawarcie z OSP w Kruszynie i OSP w Bogusławicach umów użyczenia nieruchomości.
 8. Wyrażenie zgody na przedłużenie umów dzierżaw nieruchomości rolnych.
 9. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2019 rok.
 10. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna.
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 12. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 13. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz