XI Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
21.11.2019
XI Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
  3. Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kruszyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
  5. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
  6. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz