Informacja z przeprowadzonych w dniach 25.03.2019 – 03.04.2019 roku konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kruszyna

Urząd Gminy
08.04.2019
Informacja z przeprowadzonych w dniach 25.03.2019 – 03.04.2019 roku konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kruszyna

Wójt Gminy Kruszyna informuje, że zakończyły się przeprowadzone w dniach 25.03.2019 – 03.04.2019 roku konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Kruszyna w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszyna w 2019 roku.
Projekt uchwały został zamieszczony na:
– tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kruszyna;
– w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kruszyna.pl (zakładka konsultacje społeczne 2019);
– na stronie internetowej Urzędu Gminy Kruszyna www.kruszyna.pl
W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag.
W związku z zakończeniem społecznych konsultacji projektu uchwały z mieszkańcami Gminy Kruszyna, w/w dokument przekazano pod obrady Rady Gminy Kruszyna.