Informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej związanej z nowym typem koronawirusa SARS-CoV-2

Informacje
04.03.2020
Informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej związanej z nowym typem koronawirusa SARS-CoV-2

Komunikaty dotyczące sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem dostępne są na stronach: Głównego Inspektora Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej: https://psse.czest.pl/koronawirus.html