IX Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
25.07.2019
IX Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 29 lipca   2019r. o godz. 10.00 w sali nr  3 Urzędu Gminy odbędzie się IX  Sesja  Rady  Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 5. Dyskusja i wolne wnioski.
 6. Informacja o stanie dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kruszyna z uwzględnieniem planowanych zamierzeń inwestycyjnych i remontowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odbudowy dróg samorządowych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1 – referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej P. Zbigniew Zasępa.
 8. Wprowadzenie zmian do składów osobowych komisji.
 9. Wyrażenie zgody na przedłużenie umów dzierżaw – referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej P. Zbigniew Zasępa.
 10. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego – referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej P. Zbigniew Zasępa.
 11. Ustalenie metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej P. Zbigniew Zasępa.
 12. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2019 – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 13. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 14. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy Kruszyna.

 

Przewodniczący Rady /-/Józef Wąsikiewicz