Kanalizacja sanitarna w miejscowości Lgota Mała

Informacje
29.03.2024
Kanalizacja sanitarna w miejscowości Lgota Mała

Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym (29.03.2024 r.) została podpisana umowa na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompownią ścieków w miejscowości Lgota Mała – etap II”.

Wykonawcą robót będzie firma ZTHU Stanisław Krupiński z siedzibą w miejscowości Wrzosowa.

Koszt inwestycji zgodnie z umową opiewa na kwotę 6.424.157,44 zł brutto.

Termin zakończenia zadania przewidziano do 29 października 2025 r.