Kolejne dofinansowania na zakładanie firm z Lokalnej Grupy Działania “Razem na wyżyny”

Stowarzyszenia
08.01.2020
Kolejne dofinansowania na zakładanie firm z Lokalnej Grupy Działania “Razem na wyżyny”

W połowie stycznia 2020 r. ogłoszone zostaną w Lokalnej Grupie Działania „Razem na wyżyny” dwa konkursy:

1. Zakładanie działalności gospodarczej – wysokość dofinansowania 50 000 zł, liczba dofinansowanych projektów 13

2. Zakładanie działalności gospodarczej przez kobiety- wysokość dofinansowania 65 000 zł, liczba dofinansowanych projektów 3

Osoby zainteresowane pozyskaniem środków finansowych w tych konkursach,  zapraszamy do udziału w spotkania informacyjno- konsultacyjne. Będzie je prowadziła Edyta Bauć – Dyrektor biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. Omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Warunki pozyskania dofinansowania na założenie firmy obowiązujące w konkursie
  2. Etapy pozyskania środków finansowych
  3. Lokalne kryteria wyboru projektów
  4. Wypełnienie dokumentacji konkursowej tj. wniosku, biznesplanu i załączników

Spotkania obejmują ten sam zakres tematyczny i mogą je Państwo wybrać w dowolnej lokalizacji w następujących terminach i miejscach:

21 stycznia 2020 r. godz. 13.00 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie ul. Samorządowa 1 a (sala I piętro)

22 stycznia 2020 r. godz. 12.00 Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach ul. Częstochowska 96

23 stycznia 2020 r. godz. 15.00 Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie ul. Filipowicza 5

Spotkanie potrwa około 2,5 godziny. W celu przygotowania dla Państwa odpowiedniej ilości materiałów szkoleniowych i zapewnienia dogodnych warunków lokalowych, osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o zgłoszenia mailowe z podaniem wybranego przez Państwa miejsca szkolenia na adres: biuro@razemnawyzyny.pl lub sms na numer: 724 043 108.

UWAGA: Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru udział w spotkaniu odbywającym się przed naborem wniosków jest punktowany.