Konkursy literackie

Kultura
11.12.2018
Konkursy literackie

W ostatnim czasie Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie uczestniczyła w dwóch konkursach literackich. Jednego z nich – konkursu o tytuł „Mistrza Pięknego Czytania”, którego głównym organizatorem była Dorota Wojtasińska, kierowniczka biblioteki szkolnej – nasza biblioteka była współorganizatorem. Jego uczestnikami byli uczniowie klas od I do VIII szkoły podstawowej i uczniowie klasy III gimnazjum. Konkurs miał na celu wyłonienie uczniów, którzy tekst literacki potrafią przeczytać płynnie, z odpowiedną dykcją, stosując właściwą intonację, a także potrafią się emocjonalnie wczuć w treści zawarte w tekście. Wartością dodaną konkursu miało być także zachęcenie młodych ludzi do czytania w ogóle oraz do systematycznego korzystania z bibliotek.

W konkursowych zmaganiach wzięło udział 27 zawodników. Teksty dobrane były stosownie do wieku i możliwości uczniów, ale tak, by każdy z uczestników miał równe szanse. Ostatecznymi zwycięzcami w konkursie „Mistrz Pięknego Czytania”, których oceniało jury w składzie: Beata Poroszewska, emerytowana nauczycielka, Kamila Kowalska, przedstawicielka Rady Rodziców i Małgorzata Ciupińska – dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie, okazali się: kl. I – Kacper Błoch, kl. II – Julia Powroźnik, kl. III – Marika Bodanka, kl. IV – Mikołaj Bednarz, kl. V – Jan Zasępa, kl. VI – Justyna Rygał, kl. VII – Natalia Weronika Mucha, kl. VIII – Urszula Blukacz, kl. III gimnazjum – Maja Borowska.

Drugi konkurs, „Opowiem Ci o mojej ojczyźnie”, w którym wzięło udział aż 72 uczestników, został przygotowany przez  polonistkę Szkoły Podstawowej w Kruszynie, Justynę Milejską-Cień. Miał charakter powiatowy i jego zamiarem było wyłonienie laureatów pięknego recytowania. Uczniowie biorący udział w tym konkursie rekrutowali się: do pierwszego etapu z klas I – III, do drugiego z klas IV – VI do trzeciego z klas VII – VIII oraz z gimnazjum. Celem tego konkursu były docenienie utalentowanych recytatorów, którzy stosują odpowiednią dykcję, intonację, a także potrafią się emocjonalnie wczuć w treści zawarte w utworach poetyckich, dodatkowo miał on także przybliżyć uczniom znaczenie poezji patriotycznej, uwrażliwić młodych ludzi na piękno samej poezji, a także nauczyć pięknego wyrażania słów i emocji poprzez odpowiednio dobraną intonację i rytm deklamacji. „Tegoroczna edycja konkursu miała szczególne znaczenie ze względu na obchodzony w tym roku jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Utwory poetyckie, recytowane przez uczestników pozwoliły jeszcze raz wrócić do czasów minionych oraz skłonić do refleksji nad współczesnym znaczeniem pojęcia patriotyzmu.” – podkreśliła Justyna Milejska-Cień.

Talenty uczniów oceniało jury w składzie: Agnieszka Grudzińska, nauczycielka, konsultantka Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Marta Gonera, animatorka kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach i Małgorzata Ciupińska – dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie. Najpiękniej poezję o swej ojczyźnie deklamowali: w pierwszym etapie – Hubert Nitecki, ex aequo Milena Bąk, w drugim etapie – Blanka Stępień, w trzecim – Maja Borowska ex aequo Julia Jeleń. Nagrody w konkursie wręczali: wójt gminy Kruszyna, Jadwiga Zawadzka oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynie Paweł Klekot.

Zwycięzcy obu konkursów zostali nagrodzeni dyplomami i książkami; wszyscy uczestnicy obu konkursów z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę otrzymali pozycję książkową szczególną, która traktuje o tematyce niepodległościowej.

Pełną listę nagrodzonych uczniów w obu zmaganiach konkursowych znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły: spkruszyna.edupage.org 

przejdź do galerii