Konserwacja ołtarza głównego z Kościoła Parafialnego p.w. Św. Macieja Ap. w Kruszynie

Informacje
24.11.2023
Konserwacja ołtarza głównego z Kościoła Parafialnego p.w. Św. Macieja Ap. w Kruszynie

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Konserwacja ołtarza głównego z Kościoła Parafialnego p.w. Św. Macieja Ap. w Kruszynie”, dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/9580/PolskiLad. 

Załączniki: