Konsultacje społeczne

Informacje
22.06.2020
Konsultacje społeczne

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle informuje o rozpoczęciu procedury konsultacji społecznych reprezentatywnych ekosystemów referencyjnych.

Załączniki: