Laboratoria przyszłości dla szkół w Gminie Kruszyna

Oświata
13.12.2021
Laboratoria przyszłości dla szkół w Gminie Kruszyna

Szkoły Podstawowe dla których organem prowadzącym jest Gmina Kruszyna otrzymały środki finansowe z Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Głównym celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób interesujący, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.Za pozyskane środki finansowe szkoły zakupią nowe urządzenia technologiczne oraz pomoce naukowe potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności uczniów.

Wsparcie finansowe przyznano w zależności od liczby uczniów w szkole.

Szkoły w Gminie Kruszyna otrzymały ogółem wsparcie finansowe w wysokości 120 000,00 zł

Wysokość grantu dla poszczególnych jednostek:

  • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie – 60 000,00 zł
  • Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie – 30 000,00 zł
  • Szkoła Podstawowa im. Henryka Drzazgi w Lgocie Małej w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Lgocie Małej – 30 000,00 zł

W ramach programu nie jest wymagany wkład własny.