LAPTOP DLA UCZNIA w Gminie Kruszyna

Oświata
27.09.2023
LAPTOP DLA UCZNIA w Gminie Kruszyna

Gmina Kruszyna otrzymała laptopy dla uczniów klas IV

Program “Laptop dla ucznia” to rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Wsparciem objęci zostaną uczniowie szkół publicznych i niepublicznych.

Obecnie trwa przygotowywanie umów, które niedługo zostaną zawarte z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów. Po dokonaniu niezbędnych formalności będzie można odbierać laptopy w szkołach podstawowych, do której uczęszczają uczniowie klas IV.

O terminach odbioru sprzętu opiekunowie zostaną poinformowani przez dyrektorów szkół.
Na podstawie umowy ze Skarbem Państwa – Ministrem Cyfryzacji a Wójtem Gminy Kruszyna, 45 uczniów klas 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Kruszyna dla których organem prowadzącym jest Gmina Kruszyna otrzyma komputery przenośne typu laptop.

Wartość umowy wynosi 131 179,50 zł, przy czym wartość jednostkowa przedmiotu umowy wynosi 2 915,10 zł.