Laptopy dla uczniów z Gminy Kruszyna w ramach grantu „Zdalna Szkoła +”

Oświata
18.06.2020
Laptopy dla uczniów z Gminy Kruszyna w ramach grantu „Zdalna Szkoła +”

Miło nam poinformować, iż Gmina Kruszyna po raz kolejny uzyskała dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła +” – Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w wysokości 44 968,80 zł. Maksymalna kwota jaką mogła pozyskać Gmina to kwota 45 000,00 zł.

Celem projektu jest zapewnienie najbardziej potrzebującym uczniom w tym uczniom z rodzin wielodzietnych (3+) sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną naukę. Dzięki otrzymanej dotacji zostało zakupionych 16 sztuk laptopów, które niebawem na podstawie umowy użyczenia trafią do najbardziej potrzebujących uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Wsparciem objęci zostali uczniowie  z  czterech szkół podstawowych z terenu Gminy Kruszyna. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniem COVID-19.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Załączniki: