Liderzy lokalni – wspólnie zmieniają oblicza wsi!

Stowarzyszenia
27.07.2021
Liderzy lokalni – wspólnie zmieniają oblicza wsi!

Organizacje pozarządowe są „motorem” życia społecznego na wsiach i w małych miasteczkach, realizują inicjatywy sprzyjające aktywizacji i integracji mieszkańców, wzmacniają kapitał społeczny.  Coraz częściej podejmują się trudniejszych wyzwań, jakimi są zadania inwestycyjne, budują place zabaw, siłownie, boiska, w czym są ogromnym wsparciem dla gmin. Jako mieszkańcy danego terenu, najlepiej znają potrzeby i problemy swojego regionu i jego mieszkańców.

To właśnie dla takich osób, przedstawicieli sektora społecznego, liderów lokalnych kształtujących rozwój obszarów wiejskich, Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” zorganizowało kongres pod hasłem „LEADER sukcesy dzisiaj i możliwości jutra”. Odbył się on 25 czerwca 2021 r.  w Zespole Dworsko-Parkowym „Prastara” w Cielętnikach. Miejsce spotkania nie było wybrane przypadkowo. „Prastara” to kompleks budynków dworskich – dwór, oranżeria, rządcówka oraz przepiękny park, które swój blask odzyskują dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pasji właścicieli, ale również przy wsparciu środków finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

W odrestaurowanym budynku, pełniącym niegdyś funkcję dworskiej oranżerii, zgromadziło się blisko 70 osób, reprezentantów 29 organizacji, przedstawicieli Partnerskich gmin, instytucji publicznych związanych z rozwojem obszarów wiejskich, a także Partnerów projektu.

Pierwsza część kongresu była poświęcona podsumowaniu efektów i sukcesów wieloletnich działań podejmowanych przez lokalnych liderów i organizacje, które przyczyniają się do poprawy jakości życia na wsi i które nadają rytm życiu społecznemu (filmik prezentujący te działania mogą Państwo znaleźć na stronie www.razemnawyzyny.pl w zakładce FILMY). Partnerzy projektu: Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” oraz LGD “Zielony Wierzchołek Śląska” pokazali jak środki unijne wpłynęły na rozwój ich obszarów. Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” również pochwaliło się sukcesami swoich organizacji, które z wielkim zaangażowaniem sięgają po projekty grantowe i realizują działania na rzecz mieszkańców całego obszaru. 

Druga część kongresu poświęcona była szansom i wyzwaniom jakie stoją przed obszarami wiejskimi w nowym okresie programowania po 2021 roku. Dynamiczne zmiany społeczne i potrzeby społeczności lokalnych, skłoniły władze UE do kierunkowania rozwoju wsi i małych miasteczek na działania innowacyjne, wykorzystujące technologie cyfrowe w swoim życiu codziennym polepszając w ten sposób standard usług publicznych i lepiej wykorzystując zasoby lokalne. Priorytetem jest również ochrona środowiska i klimatu. Tematy te przybliżyli uczestnikom prelegenci, Pracownicy Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Łukasz Komorowski i Ruta Śpiewak.

Najważniejszym elementem wydarzenia były rozmowy moderowane, podczas których uczestnicy mogli podzielić się swoimi opiniami, doświadczeniami nt. roli oraz zadań liderów i organizacji pozarządowych, działań i inicjatyw przyspieszających rozwój obszarów wiejskich, ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym jako zadań organizacji pozarządowych oraz innowacyjności i kreatywności terenów wiejskich.

Po zakończeniu części merytorycznej uczestnicy podziwiali młodych, zdolnych aktorów lokalnego Teatru „Dratwa” z Kłomnic w spektaklu „Pchła Szachrajka”, którzy swój kunszt i pasję artystyczną rozwinęli m.in. dzięki zrealizowaniu grantu pozyskanego poprzez LGD „Razem na wyżyny” sfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020.

Środki finansowe na organizację konferencji udało się pozyskać w ramach regionalnego konkursu organizowanego przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich dla partnerów KSOW, z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kongres liderów lokalnych to jedno z działań zaplanowanych do realizacji w ramach tworzenia współpracy i partnerstwa wśród NGO na terenie LGD „Razem na wyżyny”. W okresie wakacyjnym startuje kolejny projekt – operacja własna p.n. „Razem można więcej, lepiej, skuteczniej”, którego ideą jest sieciowanie organizacji pozarządowych. W ramach projektu zaplanowane zostały dwie wizyty studyjno-szkoleniowe poza obszar LGD „Razem na wyżyny” (m.in. Sandomierski Szlak Jabłkowy), podczas których uczestnicy będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie komunikacji interpersonalnej,  partnerstwa, mediacji i zarzadzania zasobami ludzkimi. Zorganizowane zostaną także wizyty studyjne w trzech gminach z obszaru LGD, podczas których lokalne organizacje pozarządowe będą prezentować uczestnikom swoją działalność, zasoby i atrakcje terenu

Wszystkie powyższe działania są częścią budowania sieci organizacji pozarządowych z obszaru „Razem na wyżyny” i promowania współpracy lokalnej. Aktualne informacje na temat podejmowanych działań i inicjatyw można śledzić na naszej stronie internetowej www.razemnawyzyny.pl oraz Facebooku www.facebook.com/razemnawyzyny/

Katarzyna Kubica – pracownik ds. administracyjnych, promocji i współpracy Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”