Lokale do oddania w najem

Urząd Gminy
07.06.2019
Lokale do oddania w najem

Wójt Gminy Kruszyna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat. Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni, tj. od dnia 07.06.2019r. do dnia 28.06.2019r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kruszynie, przy ul. Kmicica 5 oraz na stronie internetowej Urzędu

Załączniki: