Lokale mieszkalne do oddania w najem

Informacje
27.05.2019
Lokale mieszkalne do oddania w najem

Wójt Gminy Kruszyna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem. Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni, tj. od dnia 27.05.2019r. do dnia 17.06.2019r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kruszynie, przy ul. Kmicica 5 oraz na stronie internetowej Urzędu.

Załączniki: