Lokale mieszkalne do oddania w najem

Urząd Gminy
12.02.2019
Lokale mieszkalne do oddania w najem

Wójt Gminy Kruszyna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem.
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni, tj. od dnia 12.02.2019r. do dnia 06.03.2019r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kruszynie, przy ul. Kmicica 5 oraz na stronie internetowej Urzędu.

Załączniki: