Modernizacja drogi – ulicy Huby w Kruszynie

Urząd Gminy
25.03.2024
Modernizacja drogi – ulicy Huby w Kruszynie

Z wielką radością informuję, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wniosków objętych dofinansowaniem realizowanych z wykorzystaniem środków budżetowych województwa śląskiego uzyskiwanych z tytułu wyłączenia  gruntów rolnych z produkcji  na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

W piątek 22 marca zostały wręczone wójtom gmin czeki na budowę dróg transportu rolnego.

Gmina Kruszyna otrzymała czek o wartości 279.250,- zł na modernizację drogi – ulicy Huby w Kruszynie.

Inwestycja będzie realizowana również z wykorzystaniem środków finansowych gminy Kruszyna.

Całość musi być wykonana i rozliczona do końca października bieżącego roku.