Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD

Stowarzyszenia
29.09.2020
Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD

Stowarzyszenie “Razem na wyżyny” ogłasza nabór na przedsięwzięcie: Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD.

Nabór 3/2020 na Przedsięwzięcie Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD

1. Termin składania wniosków: od 9 października do 23 października 2020 roku.

2. Limit środków dostępnych w konkursie: 125 912,95 euro 503 651,80 zł)

3. Kwota pomocy (warunki wyboru operacji): pomoc będzie przyznawana w wysokości nie wyższej niż 20 985,00 euro (83 940,00 zł)

4. Forma wsparcia:

Refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości:

  • do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
  • do 100% kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów

więcej informacji na stronie: https://razemnawyzyny.pl/nabor-3-2020-niekomercyjna-ogolnodostepna-infrastruktura-rekreacyjna-turystyczna-wykorzystujaca-zasoby-obszaru-lgd/