Nabory wniosków

Stowarzyszenia
24.08.2022
Nabory wniosków

Nabór wniosków na rozwój działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie “Razem na wyżyny” ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcie: Rozwój działalności gospodarczej.

Nabór 2/2022 na Przedsięwzięcie Rozwój działalności gospodarczej

1. Termin składania wniosków: od 7 do 22 września 2022 roku.

2. Limit środków dostępnych w konkursie: 60 838,16 euro (co stanowi 243 352,64 zł wg indykatywnego kursu 4 PLN/EUR)

3. Forma wsparcia: refundacja

więcej informacji na stronie: https://razemnawyzyny.pl/nabor-2-2022-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej/


Nabór 3/2022 na Przedsięwzięcie Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD

Stowarzyszenie “Razem na wyżyny” ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcie: Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD

Nabór 3/2022 na Przedsięwzięcie Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD

1. Termin składania wniosków: od 7 do 22 września 2022 roku.

2. Limit środków dostępnych w konkursie: 327 758,26 euro (co stanowi 1 311 033,04 zł wg indykatywnego kursu 4 PLN/EUR).

3. Kwota pomocy (warunki wyboru operacji): pomoc będzie przyznawana w wysokości nie wyższej niż 54 626,37 euro (218 505,50 zł) na operację.

4. Forma wsparcia: refundacja

więcej informacji na stronie: https://razemnawyzyny.pl/nabor-3-2022-niekomercyjna-ogolnodostepna-infrastruktura-rekreacyjna-turystyczna-wykorzystujaca-zasoby-obszaru-lgd/