Najlepsza praca magisterska i rozprawa doktorska

Oświata
28.06.2024
Najlepsza praca magisterska i rozprawa doktorska

25 czerwca 2024 r. do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wpłynęła informacja z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie dotycząca ogłoszenia konkursu na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu.

Celem powyższego konkursu jest zwiększenie społecznej świadomości na temat roli społeczeństwa obywatelskiego, popularyzacja wiedzy w tej dziedzinie oraz promowanie wysokiej jakości prac magisterskich i rozpraw doktorskich z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i teologicznych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego.

Konkurs został objęty patronatem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: https://niw.gov.pl/baza-wiedzy/konkurs/edycja-2024/