Narodowe Czytanie

Kultura
16.09.2019
Narodowe Czytanie

List Prezydenta RP, jaki otrzymała gmina Kruszyna na ręce wójt gminy, zawierał między innymi powód, dla którego w tym roku podczas akcji Narodowego Czytania miały być czytane nowele polskie. „Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. /…/ Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii.”

Wyżej wspomnianym listem wójt gminy Kruszyna, Jadwiga Zawadzka, rozpoczęła 6 września br. uroczystość czytania polskiej literatury. O znaczeniu tego gatunku w literaturze polskiej mówiła natomiast polonistka ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie, Justyna Milejska-Cień. Tegoroczne Narodowe Czytanie, wzorem roku ubiegłego, miało taką samą formułę, to znaczy fragmenty prezentowanych tekstów nowel obrazowane były miniinscenizacjami. Taki sposób już w minionym roku uzyskał aplauz, co tylko zachęciło organizatorów akcji – Gminną Bibliotekę Publiczną w Kruszynie i Szkołę Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie – do powielenia wzoru.

Wybrane cztery nowele: Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza i Bolesława Prusa zostały zaprezentowane przez mieszkańców gminy, którzy wywodzili się z różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych. Taki dobór aktorów po części wynikał z treści nowel, po części miał integrować społeczność lokalną, na co dzień czasami zbyt oddaloną od siebie. Dla części czytających udział w akcji Narodowego Czytania nie był nowością, gdyż uczestniczyli w czytaniu już nie jeden raz. Ale nawet ci, którzy na scenie pojawili się po raz pierwszy, tak dalece wczuli się w swe role, tak emocjonalnie je przeżywali, że wzbudzili niekłamany podziw widzów i słuchaczy, którzy brawami docenili ich aktorskie umiejętności.

Novum tegorocznej inscenizacji – to włączenie w scenariusz utworów muzycznych, wykonywanych przez Orkiestrę Dętą z Kruszyny, która – po inscenizacji, a podczas rozdawania uczestnikom akcji nowel opatrzonych pamiątkową pieczęcią oraz podpisem wójt gminy – zaprezentowała swój minirecital.

Tradycją już stało się przypinanie wszystkim czytającym i słuchającym biało-czerwonych wstążeczek, które zawsze mają kojarzyć się z polskością i narodowym charakterem uroczystości. Także tradycją stał się słodki poczęstunek oraz… pogoda, która dopisała bardzo, co tylko dodatkowo zachęciło mieszkańców gminy do przybycia na Narodowe Czytanie.

przejdź do galerii