Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Gminie Kruszyna

Oświata
13.06.2022
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Gminie Kruszyna

Gmina Kruszyna otrzymała dofinansowanie w ramach programu rządowego  Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Celem programu jest wspieranie organów prowadzących placówki oświatowe w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Dofinansowanie w roku 2022 otrzymały trzy przedszkola

  1. Gminne Przedszkole w Kruszynie –2 500,00 zł +625,00 zł wkład własny = 3 125,00 zł
  2. Gminne Przedszkole w Widzowie –2 500,00 zł +625,00 zł wkład własny – 3 125,00 zł
  3. Gminne Przedszkole w Lgocie Małej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lgocie Małej  – 2 500,00 zł + 625,00 zł wkład własny = 3 125,00 zł

Otrzymane  dofinansowanie  zostanie przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do bibliotek przedszkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

 Całkowita wartość realizacji programu dla trzech przedszkoli to kwota  9 375,00 zł w tym wartość uzyskanego dofinansowania  7 500,00 zł oraz 1 875,00 zł wkład własny Gminy.