Nowe środki finansowe – Spotkanie konsultacyjne

Stowarzyszenia
03.06.2022
Nowe środki finansowe – Spotkanie konsultacyjne

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej.

Spotkanie w gminie Kruszyna odbędzie się 15 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie, ul. Strażacka 2.

Na spotkania zaproszeni są mieszkańcy gmin z obszaru LGD, lokalni liderzy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, lokalni przedsiębiorcy i wszyscy zainteresowani przyszłością i rozwojem obszaru LGD.

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców naszych wsi, będą odpowiedzią na zmieniające się potrzeby oraz wyzwania potęgowane przez zmiany społeczno-demograficzne i gospodarcze – innowacje, cyfryzację, wpływ na środowisko i klimat, wyludnianie i starzenie się społeczeństwa oraz partnerstwo w kształtowaniu otaczającej nas rzeczywistości.

Program spotkania oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://razemnawyzyny.pl/nowe-srodki-finansowe-nowe-mozliwosci-dla-mieszkancow-obszarow-wiejskich-zapraszamy-na-spotkania/