Nowe taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Urząd Gminy
01.10.2021
Nowe taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Informujemy, że na mocy decyzji Nr PO.RZT.70.409.2021/D/SK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dniem 1 października 2021 roku zmianie ulega taryfa za zbiorowe dostarczanie wody oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat na terenie gminy Kruszyna.

W tabeli przedstawione są ceny usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie 3 lat, począwszy od 1 października 2021 roku.

W załączeniu decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wraz z załącznikiem określającym wysokość taryfy na okres 3 lat.

Załączniki: